Põltsamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna kontaktid

30.01.18

Arengu- ja planeerimisosakonna põhiülesanneteks on valla arendus- ja planeerimistegevuse korraldamine, valla strateegiliste arengudokumentide, sh arengu- ja tegevuskavade koostamise ja ajakohastamise korraldamine. Arendusprojektide algatamine ja elluviimine ning hanketegevuse korraldamine. Keskkonnakaitse ja Infosüsteemide kasutamise korraldamine. 


Põltsamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakond asub Lossi tn 9, Põltsamaa linn.


AMETNIKE VASTUVÕTUAJAD:

Teisipäev 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
Neljapäev 9.00-12.00

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos 776 6995; 529 4510
arenguspetsialist Loreida Küppas 776 8553; 5342 5004
planeeringuspetsialist Anti Annus 776 8567; 5860 1042
IT-spetsialist Siim Sild 776 8571; 5300 6609
keskkonnaspetsialist Ain Valu 776 6985; 509 8517
finantsanalüütik Maimu Kelder 776 8564; 516 2337