Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakonna kontaktid

6.02.18

Majandusosakonna põhiülesanneteks on vallas ehituse, ehitiste ja maakorraldusega seotud ülesannete täitmine. Siia kuuluvad ka heakorra ja jäätmemajanduse, teehoiu ja liikluse korraldamine. Tehnovõrkude, energeetika- ja muude rajatiste kasutamise korraldamine. Valla vara kasutamise korraldamine. Lisaks ka tuletõrje- ja päästeteenistuse ning kodanikukaitsealase tegevuse koordineerimine.


Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakond asub Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn.


AMETNIKE VASTUVÕTUAJAD:

Teisipäev 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
Neljapäev 9.00-12.00

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi 5308 1082
teedespetsialist Aivar Aigro 776 8561; 5918 0191
haljastus- ja heakorraspetsialist Riivo Lehiste 776 8554; 5309 8644
ehitusspetsialist Margi Ein 776 6987; 505 0249
ehitusspetsialist Kersti Viggor 5345 2260
maaspetsialist Gerli Reiman 776 8566; 5197 6577
järelevalvespetsialist Tiit Vaher 776 8555; 505 9363
teenuskeskuse juht Elmo Tilk 776 4193; 529 0465
teenuskeskuse juht Arvo Pennonen 773 7133; 523 7098