Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavolikogu 7. istung

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 7. istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018 algusega kell 15.00 Põltsamaa linnas, Viljandi mnt 3.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Informatsioon ujula-tervisekeskuse planeerimisest

Ettekandja Raul Lättemägi

2. Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Muudatusettepanekud

Ettekandja finantsanalüütik Maimu Kelder, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

3. Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide koolilõuna kulude katmise kord

Ettekandja finantsanalüütik Maimu Kelder, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

4. Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine

Ettekandja finantsanalüütik Maimu Kelder, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

5. Vallavara valitsemise kord

Ettekandja finantsanalüütik Maimu Kelder, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

6. Põltsamaa valla hankekord

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

7. Põltsamaa valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

8. Avaliku ürituse korraldamise kord

Ettekandja arenguspetsialist Loreida Küppas, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

9. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

10. Lastekaitseseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Merle Mölder

11. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine

LISAD: Mällikvere külas asuv Pajusi tee 1 ja Pajusi tee 2 kü; Mõhkülas asuv Lassi tee kü; Põltsamaa linnas Kingu tänava kü; Põltsamaa linnas Lossi tänav 16 kü.

Ettekandja jurist Aldi Alev, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

12. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine

LISA: Põltsamaa linnas J. Kuperjanovi tn 1 kü.

Ettekandja jurist Aldi Alev, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

13. Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine 

Ettekandja planeeringuspetsialist Kersti Viggor, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

14. Lõhkematerjaliseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Ettekandja keskkonnasepetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

15. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine

Ettekandja keskkonnasepetsialist Ain Valu, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

16. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele

Ettekandja keskkonnasepetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

17. Põltsamaa Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan

Ettekandja alatise revisjonikomisjoni esimees Rauno Kuus

18. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

19. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

20. Vallavanema puhkusele lubamine

Ettekandja vallavolikogu esimees Andres Vään

21. Vallavanema informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri